DEPURADORA DO POLÍGONO DE CUIÑA DEPURADORA DO POLÍGONO DE CUIÑA

Esta EDAR depura as augas residuais procedentes das zonas de San Cibrao, Lieiro, Espiñeirido, Río Covo, Guioncho, Gondrás, Viladesuso e Galdín, está situada no poligono de Cuiña en San Cibrao/ Cervo, elixindo este lugar por que o solo é municipal, non dana o aspecto visual do pobo e mellora o impacto ambiental do lugar, dado que o antigo emisario submarino perxudica a calidade da auga das praias e de esta maneira alonxamos o vertido do núcleo de poboación.

ESQUEMA DO FUNCIONAMIENTO

As augas residuais e pluviais acaban por gravedad no tanque de tormentas que se encontra no parque Doña Sofía e as da zona de O Penal e do muelle chegan mediante bombeo. As primeIras augas con máis contaminación son filtradas por tres bombas e conducidas a depuradora, si as augas son demasiadas o aliviadeiro canalizará os excesos por o antigo emisario hasta a sua desenvocadura no mar.

Tras recibir as aguas na planta pasan por o pretratamento que consiste nun tamizado, donde se eliminan os sólido-sólido como trapos, pañales, toallitas, etc. Despois de este tanque pasa a outro donde se eliminan as areas e de ahí para o desengrasado, donde se eliminan as graxas por flotación de aire disolto (DAF) utilizando burbullas microfinas para facer flotar graxas, aceites e sólidos a superficie de donde son eliminados.

O efluente procedente do pretratamento é conducido a un tanque de aireación (reactor biolóxico) que inxecta un suministro constante de osíxeno, de esta forma asegurase que os organismos teñan un suministro adecuado de O2 para metabolizar a materia orgánica e favorecer a mezcla de auga.

Despois de esta etapa, os microorganismos separanse do líquido por sedimentación en decantador secundario, e obtemos o líquido clarificado que será vertido o mar mediante un emisario submarino de 700 metros de lonxitude.

En este punto, os fangos poden tomar duas vías, recirculanse de regreso o reactor biolóxico dado que contiñen unha gran cantidade de microorganismos que degradarán rápidamente a materia orgánica, ou entran na línea de fangos para a sua reducción de volume mediante espesamento, estabilización con cal, deshidratación e extracción da EDAR.

Esta depuradora produce residuos sólidos ol pretratamiento (sólidos-sólidos, arenas e graxas) e fangos (materia orgánica xa mineralizada), estos son almaceados en tolbas e recollidos por xestores, os primeiros levados a un vertedeiro e os segundos recollidos para transformalos en fertilizantes.

EDAR ( Estación Depuradora de Augas Residuais) EDAR ( Estación Depuradora de Augas Residuais)

As augas residuais son un dos aspectos ambientais máis significativos, tanto por os elevados volumes xerados como por a carga contaminante asociada a estas augas.

Por este motivo dispoñemos das EDAR, estas pertencen o sector da agua, na páxina de augas de Galiza aparecen clasificadas no departamento de saneamento e depuración pero máis concretamente estas pertenecen o tratamento de augas residuais.

O interese de este sector é garantir que as augas residuais xeradas por consecuencia das actividades humanas como a agricultura, gandería, distintas actividades domésticas e as industrias reciban un tratamento adecuado antes do seu vertido, reducindo a carga contaminante que poidan ter, preservando así a calidade da auga e conseguindo que o impacto medio ambiental sexa menor, para isto a Directiva 91/271/CEE establece duas obrigas.

A primeira é que as aglomeracions urbas deberán dispoñer de sistemas de colectores para a recogllida e conducción das augas residuais e en segundo lugar, deben levar a cabo distintos tratamentos os que deberán someter as augas antes do seu vertido a augas continentais ou mariñas.

No concello de Cervo dispoñemos das seguintes depuradoras:

- Depuradora do poligono de Cuiña

- Depuradora ecolóxica de Cervo

- Depuradora de pluviais do poligono de Cuiña

- Depuradora de Castelo

- Depuradora de Trasbar

- Depuradora da Senra

- Depuradora de Figueirido

Das que destacan a despuradora do polígono de Cuiña por a sua complexidade e tamaño, e a de Cervo dado que é ecolóxica.

Depuradora ecolóxica de Cervo Depuradora ecolóxica de Cervo

Calcúlase que a metade da auga aproveitable está contaminada, sendo a súa depuración unha prioridade para o medioambiente, e en grande medida o futuro do planeta depende de como coidemos este preciado recurso. A auga limpa é vida e prosperidade para as persoas que teñen acceso a ela.

 

SISTEMA DE PLANTACIÓN E CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN


A Universidade Politécnica de Madrid e Macrofitas SL (Hidrolution) levan máis de 10 anos investigando e desenrolando a tecnoloxía de Filtros de Macrofitas en flotación (FMF).

Os procedementos óptimos para converter prantas macrofitas emerxentes en flotantes, e conseguir crear un tapiz fito-remediador libre e en flotación na lámina de auga, foron desenrolados e patentados internacionalmente por Macrofitas SL, como eslabón fundamental da técnica.

Para iso, deseñáronse os innovadores sistemas CRC, ESE, e EFE, denominándose o conxunto Sistema Hidrolution FMF. Desta forma conséguese o óptimo e seguro desenvolvemento do filtro, ampliándose o rango de aplicacións do procedemento a medios ata agora arriscados, o que abre novos campos á depuración e rexeneración das augas contaminadas.

Na actualidade estanse levando a cabo importantes convenios con organismos públicos da auga para certificar as novas aplicación e innovacións da tecnoloxía, destacando pola súa relevancia e excelentes resultados os seguintes campos de investigación:

 1. Tratamento directo de fangos excedentes de EDARs convencionais
 2. Tratamento de verquidos de matadeiros e industrias cárnicas
 3. Tratamento de xurros de granxas porcinas
 4. Evaliación de modelos para augas urbanas
 5. Aforro enerxético producido pola aplicación combinada do sistema Hidrolution dentro de EDARs de Fangos activos.

   

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO


O sistema Hidrolution FMF, comparado coas tecnoloxías convencionais, supón unha revolución nos sistemas de tratamentos de auga, xa que fai realmente posible a sostenibilidade medioambiental e económica da rexeneración das augas residuais. Non debe confundirse o sistema Hidrolution FMF cos filtros verdes convencionais, xa que o novo sistema non sofre a progresiva colmatación, e ademais multiplica ata por 10 veces o rendemento do filtro.
 

VENTAXAS DIFERENCIAIS

 

1. SEN GASTO ENERXÉTICO (SOL+PLANTAS)

2. BAIXO MANTEMENTO, REDUCÍNDOSE A LABORES FITOSANITARIAS

3. ELIMINACIÓN EFICIENTE DE FANGOS

4. AUSENCIA DE MALOS OLORES E RUÍDOS

5. MÍNIMA E ECONÓMICA OBRA CIVIL

6. REXENERACIÓN DE EFLUENTES MELLOR QUE AUTORIZACIÓN DE VERQUIDOS (REDUCCIÓN DO 90% EN DBO,DQO,SS,ST E N)

7. AS DEPURADORAS HIDROLUTION FMF CUNHA AXEITADA INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA TRANSFÓRMANSE EN ESPAZOS DE GRANDE RIQUEZA MEDIOAMBIENTAL, E XERADORES DE NOVOS NICHOS ECOLÓXICOS.

8. ESPECIAL TOLERANCIA FRONTE A DIFERENTES CONDICIÓNS DE TRATAMENTO E CAUDAL

9. SEGURIDADE DE IMPLANTACIÓN COS NOVOS SOPORTES HIDROLUTION CRC, ESE E EFE

10. SEN PEGADA ECOLÓXICA E SUMIDOIRO DE METANO (CH4=25 X CO2)

Escudo
© CERVO 2017
Praza do Concello, s/n
27891 Cervo
Tel.: +34 982 557 777 - Fax : +34 982 557 729
CONÉCTATE A CERVO

O Concello de Cervo tamén está contigo nas redes sociais. Sigue toda a súa actualidade a través destas canles e participa!

 • Flickr
 • Twitter
 • Facebook
 • Youtube
 • RSS
 • Google+
 • Picasa