... ...


Introdución
A Delegación de Facenda do Concello de Cervo, situado na Casa Consistorial, xestiona as áreas de Intervención e Tesourería municipais. Dende a área de intervención, fiscalízase a xestión económica, financeira e presupostaria municipal e a Xestión Tributaria. Mentras que dende a área de tesourería, contrólanse e xestionanse os fondos municipais e a Recadación municipal.

Recadación municipal
Corresponderalle ó Concello de Cervo como entidade local a recadación de tódalas débedas cuia xestión ten atribuidas ben sexa de forma directa ou indirectamente a través doutros entes territoriais a cuio ámbito pertence o Concello mediante a delegación desta facultade a través do correspondente convenio regulador de competencias. Así mesmo actúan como entidades colaboradoras na recadación do Concello de Cervo determinadas entidades de crédito prestando o servizo de caixa.

Ordenanzas fiscais
Son as normas municipais que rixen as tarifas dos servizos que presta o Concello, así como o seu procedemento, aplicación, condicións... Cada municipio establece nas súas ordenanzas fiscais as cuantías que cobra polos impostos e tasas municipais. As ordenanzas e as súas tarifas se modifican todos los años. Nesta sección pode consultar as ordenanzas vixentes para o presente ano, pode descargalas en formato PDF. Sólo está dispoñible a versión en galego.

Calendario fiscal
É o calendario no que se indican as datas nas que os contribuintes poden realizar xestións, consultar datos ou presentar documentos e realiza-los pagos ós que estivesen obrigados según a súa actividade e a súa situación económica. O calendario fiscal inclúe as datas a recordar para o cumprimento das nosas obligacións fiscais fronte as administracións.

Novas
Entra aquí e coñece a actualidade de fancenda do noso concello, consulta as actividades, eventos,novas, programacións deseñadas para todos vos.
Escudo
© CERVO 2017
Praza do Concello, s/n
27891 Cervo
Tel.: +34 982 557 777 - Fax : +34 982 557 729
CONÉCTATE A CERVO

O Concello de Cervo tamén está contigo nas redes sociais. Sigue toda a súa actualidade a través destas canles e participa!

  • Flickr
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • RSS
  • Google+
  • Picasa